Iphone 12 Pro

Thông số kỹ thuật chi tiết iPhone 12 Pro 128GB

Thông số kỹ thuật 213032

090 3949 329